تعداد 400 چشمه سرویس بهداشتی در پارکینگ شرقی حرم مطهر امام خمینی “ره”.

:مشخصات عمومی

محل اجرا : تهران- حرم مطهر

سال ساخت : 1391

LSF :سیستم ساخت

زیربنا: 5400 مترمربع

کارفرما: سازمان عمران مناطق

کاربری: خدماتی

Audio