پروژه 222 واحد مسکن مهر چادگان

: مشخصات عمومی

محل احداث : چادگان- اصفهان

سال ساخت : 1390

LSF :سیستم ساخت

کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان

زیربنا : 20000 مترمربع

 

 

 

Audio