ویلایی لواسان

:مشخصات عمومی

محل احداث : لواسان

سال ساخت : 1398

LSF سیستم ساخت: اسکلت فلزی و

زیربنا: 3600 مترمربع

کارفرما: شخصی

سه طبقه

درحال ساخت

 

Audio