ساختمان اداری چیتگر

:مشخصات عمومی

محل احداث : منطقه 22 شهرداری تهران

سال ساخت : 1389

 LSF :سیستم ساخت

زیربنا: 2300 مترمربع

کارفرما: دولتی

دو طبقه

مدت زمان اجرا : هفت ماه

Audio