راهدارخانه قرقچی

:مشخصات عمومی

محل اجرا : جاده اصفهان- میمه

سال ساخت : 1390

LSF :سیستم ساخت

زیربنا: 650 مترمربع

کارفرما: شرکت ساخت راه سپاهان

کاربری:خدماتی

سه طبقه

 

Audio