دیتا سنتر بانک سامان

:مشخصات عمومی

محل احداث : پارک فناوری پردیس- تهران

سال ساخت : 1395

سیستم ساخت: اسکلت فلزی

زیربنا: 3000 مترمربع

کارفرما: بانک سامان

سه طبقه

مدت زمان اجرا : یک سال

انجام کارهای تکمیلی عملیات اجرایی ساختمانی تاسیساتی

 

 

Audio