بیمارستان محب یاس

:مشخصات عمومی

محل احداث : منطقه 7 شهرداری تهران – خیابان کریم‌خان

سال ساخت : 1391

LSF سیستم ساخت: اسکلت فلزی و

زیربنا: 21000 مترمربع

کارفرما: موسسه محب

مدت زمان اجرا : 16 ماه

هفت طبقه به همراه دو طبقه زیرزمین

اسکلت فلزی بیمارستان محب یاس به همراه سالن آمفی تیاتر بر بام طبقه هفتم

اتاق جراحی و ریکاوری

Audio