خدماتی عمومی

راهدارخانه قرقچی

:مشخصات عمومی محل اجرا : جاده اصفهان- میمه سال ساخت : 1390 LSF :سیستم ساخت زیربنا: 650 مترمربع کارفرما: شرکت ساخت راه سپاهان کاربری:خدماتی...

ساختمان مخابرات

:مشخصات عمومی محل اجرا : تهران سال ساخت : 1388 LSF :سیستم ساخت زیربنا: 500 مترمربع کارفرما: دولتی کاربری: اداری دو طبقه    ...

دیتا سنتر بانک سامان

:مشخصات عمومی محل احداث : پارک فناوری پردیس- تهران سال ساخت : 1395 سیستم ساخت: اسکلت فلزی زیربنا: 3000 مترمربع کارفرما: بانک سامان سه...
Audio