مسکونی آپارتمانی

مجتمع مسکونی لادن

:مشخصات عمومی محل احداث : منطقه یک شهرداری تهران سال ساخت : 1390 سیستم ساخت: اسکلت فلزی زیربنا: 3600 مترمربع کارفرما: شخصی هشت طبقه...

مجتمع مسکونی شب بو

:مشخصات عمومی محل احداث : منطقه یک شهرداری تهران سال ساخت : 1383 سیستم ساخت: اسکلت فلزی زیربنا: 2800 مترمربع کارفرما: شخصی هشت طبقه...

مجتمع مسکونی دروس

:مشخصات عمومی محل احداث : منطقه یک شهرداری تهران سال ساخت : 1390 سیستم ساخت: اسکلت فلزی زیربنا: 2400 مترمربع کارفرما: شخصی هشت طبقه...
Audio