بیمارستان و درمانی

بیمارستان محب یاس

:مشخصات عمومی محل احداث : منطقه 7 شهرداری تهران – خیابان کریم‌خان سال ساخت : 1391 LSF سیستم ساخت: اسکلت فلزی و زیربنا: 21000...

بیمارستان محب مهر

:مشخصات عمومی محل احداث : منطقه 3 شهرداری تهران- میدان ونک سال ساخت : 1389 LSF :سیستم ساخت زیربنا: 500 مترمربع کارفرما: موسسه محب...

بیمارستان محب کوثر

:مشخصات عمومی محل احداث : منطقه 6 شهرداری تهران- یوسف آباد سال ساخت : 1390 LSF :سیستم ساخت زیربنا: 2000 مترمربع کارفرما: موسسه محب...
Audio