پروژه در حال اجرا

مجتمع گوهر اقدسیه

مشخصات عمومی محل احداث : منطقه 1 شهرداری تهران سال ساخت : 1401 LSF سیستم ساخت: اسکلت فلزی و زیربنا: 5000 مترمربع کارفرما: شخصی
Audio