:تخصص ما

رتبه یک ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی-

رتبه یک تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی-

رتبه یک مدیریت انبوه‌سازی از وزارت مسکن و انجمن انبوه‌سازان-

رتبه یک اجرای انبوه‌سازی از وزارت مسکن و انجمن انبوه‌سازان-

 

:از جمله توانایی‌ها و سوابق اجرایی شرکت سی‌بن سازه مهر عبارت است از
کارخانه تولیدی مقاطع فولادی سبک در شمس‌آباد و شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان به ظرفیت سالیانه 2000 واحد در سال*

شریک تولیدی جهت سازه‌های فولادی پیچ و مهره‌ای به ظرفیت سالیانه 1000 واحد*

اخذ تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تا 5 طبقه روی تراز پایه *

: گواهینامه‌ها*

Audio