00

مجتمع مسکونی شب بو

پروژه مسکونی شب بو

مشخصات عمومی:

محل احداث : نوبنیاد

سال ساخت : 1385

مدت زمان اجرا : 24 ماه

Audio