00

فاز 5 شهر جدید پرند

پروژه پرند فاز 5

مشخصات عمومی:

محل احداث : پرند

سال ساخت : 1387

مدت زمان اجرا : یک سال

تعداد واحد : 204

Audio