00

فاز 3 شهر جدید پرند

پروژه پرند فاز 3

مشخصات عمومی:

محل احداث : پرند

سال ساخت : 1387

مدت زمان اجرا : یک سال

تعداد واحد : 72 واحد

Audio