00

ساختمان تجاری و مسکونی فدک

این پروژه در منطقه 8 تهران، محله نارمک و مجاورت با مجموعه تفریحی ورزشی فدک در یک طبقه تجاری و 4 طبقه مسکونی طی سالهای 96 تا 97 اجرا گردیده است.

Audio