00

دیتا سنتر بانک سامان

پروژه دیتا سنتر بانک سامان

مشخصات عمومی:

محل احداث : پارک فناوری پردیس

سال ساخت : 1395

مدت زمان اجرا : یک سال

 

Audio