00

بیمارستان محب مهر

پروژه بیمارستان محب مهر

مشخصات عمومی:

محل احداث : میدان ونک

سال ساخت : 1389

مدت زمان اجرا : 12 ماه

Audio