00

انبوه سازی مجتمع تجاری مسکونی بارمان

این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 23300 مترمربع در منطقه 18 شهرداری تهران واقع شده است

پروژه دارای 9 بلوک ساختمانی بوده و شامل 324 واحد مسکونی و 63 واحد تجاری می باشد
طبقه -1 پارکینگ، طبقه همکف تجاری و مسکونی و طبقات 1 تا 4 نیز مسکونی می باشد و هر بلوک دارای دو ورودی است
هر بلوک شامل 5000 مترمربع زیربنا بوده که 3000 مترمربع آن مسکونی، 330 مترمربع آن تجاری و مابقی مشاعات است
سایر فضاهای باقیمانده زمین پروژه که در حدود 14000 مترمربع می باشد به فضای سبز مجموعه و واحدهای تجاری و همچنین محوطه سازی، خیابان و دسترسی ها اختصاص پیدا کرده است

 

Audio