00

انبوه سازی مجتمع تجاری مسکونی بارمان

این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 23300 مترمربع در منطقه 18 شهرداری تهران واقع شده است و شامل 324 واحد مسکونی و 63 واحد تجاری می باشد.
پروژه دارای 9 بلوک ساختمانی بوده که طبقه -1 پارکینگ، طبقه همکف تجاری و مسکونی و طبقات 1 تا 4 نیز مسکونی می باشد و هر بلوک دارای دو ورودی، راه پله و آسانسور مجزا می باشد.
هر بلوک شامل 5000 مترمربع زیربنا بوده که از این متراژ 3000 مترمربع آن زیربنای مفید مسکونی، 330 مترمربع آن زیربنای مفید تجاری و مابقی آن مربوط به متراژ مشاعات، پارکینگ ها و انباری ها خواهد بود.
سایر فضاهای باقیمانده زمین پروژه که در حدود 14000 مترمربع می باشد به فضای سبز مجموعه و واحدهای تجاری و همچنین محوطه سازی، خیابان و دسترسی ها اختصاص پیدا کرده است.

 

 

 

 

Audio